Bedrijfsopleidingen

Een. nieuwe tak van sport zo op het eerste oog, maar feitelijk is het een voortzetting van hetgeen mij de afgelopen jaren heeft bezig gehouden: het achterhalen van de meest betrouwbare identiteit van iemand.

In moderne begrippen zouden we zeggen dat het gaat om Identiteitsmanagement. Ik vind het meer het achterhalen en het borgen van het juiste gebruik van de ‘goede’ identiteiten van burger door overheidsorganen. En dat is al meer dan ingewikkeld genoeg. 
Ik kan in elk geval in deze setting mijn opgedane kennis, ervaring en inzichten proberen te delen met anderen. Mijn kennis van de identiteitsproblematiek in de strafrechtketen mag ik daarvoor combineren met verworven kennis van de Basisregistratie personen en Burgerlijk Stand (ik noem dat gewoon maar ‘de burgerketen’) enerzijds en de complexiteit van de migratieketen anderzijds. Onderdelen die steeds weer actueel zijn of weer worden. En dan hebben we het nog niet over slachtoffers van identiteitsfraude of -misbruik en dat is misschien nog wel een veel indringender onderwerp voor de gewone burger.

Ook hebben we het niet zo snel over de dingen die de inrichting van het (it-)landschap van met name de overheid veroorzaakt. En dat terwijl die zelfde overheid betrouwbaar moet zijn en zijn burgers moet beschermen. Dit vooral ook vanuit de wetenschap dat het registreren slechts weinig tijd en energie kost ten opzichte van het noodzakelijk herstellen van 'fouten', als dat al gaat lukken....
Zie daar de grondslag van mijn ‘drive’ in de afgelopen jaren van mijn werk als teamleider en productspecialist identiteit binnen de strafrechtketen. 

Zo sta je dan als gevolg van dat alles ineens als pensionado ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak met als activiteit 'bedrijfsopleiding en -training’. Wie weet wat dit me gaat brengen...