Het Zwanenwater

 

Het Zwanenwater is een 600 ha groot duingebied met daarin twee grote zoetwatermeren. Dit zijn de grootste natuurlijke duinmeren van Europa.
Het Zwanenwater is ontstaan in 1596 bij de aanleg van de Zijperzeedijk en het gebied wordt sinds 1973 beschermd door Natuurmonumenten. In 1988 kreeg het Zwanenwater als belangrijk trekvogelgebied de internationale status van wetland. In 2008 is het aangewezen als aardkundig monument. 

Het natuurgebied grenst aan de zuidkant van Callantsoog en ontleent zijn naam aan het fokken van zwanen. Dat gebeurde eeuwen gelden en heden ten dage is het toch het meest bekend en in trek om de schitterende, bijzondere natuur. Daar zijn wilde orchideeën en lepelaars te vinden naast natuurlijk allerlei andere vogels. Er is te genieten in verschillende observatieposten in het gebied, aan de rand van de meren. Hier is is mooi zicht op de vogels en wellicht kan er ook nog een roofvogel worden gespot.

Sinds enige tijd is de Uitlandse Polder toegevoegd aan het gebied om uitdroging van het Zwanenwater tegen te gaan. Deze polder is inmiddels teruggebracht naar de staat van voor de inpoldering. Het wordt ook (gedeeltelijk) opengesteld voor publiek.

Lees meer wetenswaardigheden van dit bijzondere gebied op de website van het Zwanenwater,